Laupäev, 27. veebruar 2021

HTMi info

Head õpilased ja lapsevanemad!


Edastame lühendatud kujul Haridus- ja teadusministeeriumist 26. veebruaril saadetud info.


Kõikidele haridusastmetele kehtivad 1. märtsist uued piirangud 1.–28. märtsini võivad õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õppijad.

Kontaktõpet läbi viies tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks (https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.02.26_kontaktoppel_rakendatavad_ennetusmeetmed.pdf…)

Teiste klasside õpilased võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

  • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
  • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
  • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Valitsus arutab järgmisel nädalal, kas ja mis tingimustel võiks kontaktõppesse lubada ka lõpuklasside ehk 9. ja 12. klasside õpilased.

Haridus- ja teadusministeeriumi soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiab HTM kodulehelt www.hm.ee/koroona.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar